O nás

Dnešní dobu lze s trochou nadsázky označit za dobu jednorázových produktů, ať už samotných výrobků nebo obalů. Ráno si neumíme představit bez kávy v papírovém kelímku, během dne popíjíme limonády z pet lahví a džusy z tetrapaků, v cestě k čajovému sáčku nám mnohdy stojí i tři vrstvy obalu, koupelnu máme zaplněnou množstvím plastových lahviček a kelímků, z nákupu si odnášíme hned několik mikrotenových sáčků, jež končí v odpadkovém koši (v lepším případě ve tříděném odpadu) mnohdy pár minut po návratu domů.

Naším hlavním cílem je nabízet plnohodnotné alternativy k jednorázovým produktům a výrobkům baleným v jednorázových (zejména plastových) obalech a pomoci tak k uvědomělejšímu přístupu k planetě a k omezení produkce odpadu.

Proč chceme přispět k omezení produkce odpadu?

Na úvod trochu statistiky...

Dle údajů z Informačního systému odpadového hospodářství Ministerstva životního prostředí bylo v České republice v roce 2015 vyprodukováno celkem 5 274 126 tun komunálního odpadu. Na jednu osobu tak vychází produkce 500 kg odpadu ročně, přičemž 269 kg z toho tvořil směsný odpad. Zatímco velkou část ostatních odpadů (odpady průmyslu, zemědělství, elektroodpad apod.) se daří z velké části dále využívat, 47 % komunálního odpadu končí na skládkách.

Konkrétně v roce 2015 bylo na skládky uloženo 3 207 291 tun odpadu, z čehož 2 498 736 tun (opravdu téměř dva a půl milionu tuny) byl komunální odpad. Nutno podotknout, že v Evropském měřítku si Česká Republika v množství vyprodukovaného komunálního odpadu na osobu vede velmi dobře a naše produkce patří k nejnižším -- ve srovnání s našimi západními sousedy dosahujeme 2x nižší produkce, v porovnání s některými státy na jihu Evropy dokonce 10x nižší. Myslíme si ale, že spíše než podnětem k usnutí na vavřínech by pro nás všechny tato čísla měla být inspirací a podněcovat nás k dalšímu snižování produkce odpadu.

Má to smysl?

Mnoho lidí pochybuje o významu třídění odpadu ("Vždyť to stejně svezou všechno na jednu hromadu..."), případně netřídí proto, že nemají dostatek informací co a jak třídit a co naopak ne. Ať už patříte mezi skeptiky, nebo barevné kontejnery plníte pravidelně, pravděpodobně budete souhlasit s tím, že omezit produkci odpadu jednoznačně význam má. Protože odpad, který nevznikne, není potřeba třídit a už vůbec ne skládkovat.

To není nic pro mě, na to nemám čas...

Ač se to na první pohled může zdát, cesta k životu bez odpadů vůbec nemusí znamenat hromadu starostí a komplikací, zatížení rodinného rozpočtu ani spoustu vynaloženého času. Kroky ke změně mohou být malé a postupné, v souladu s vaším životním stylem. Najít si svůj vlastní způsob, jakým dosáhnout nižší produkce odpadu, bude chtít čas, protože ne všechny změny jsou pro každého. A mají-li se bezodpadové principy stát součástí vašeho běžného dne, musí se jednat o změny pro vás udržitelné, po kterých vám nenaskáčou osypky, když na ně jen pomyslíte.

Jak se vybavit na nákup?

tbu